Om projektet

Namn: Baltic Energy
Partners: Mittnordenkommittén, Samordnande stödmottagare (leadpartner) Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen, Kommunförbundet Västernorrland, Hemab, Oy Merinova AB, Oy Katternö AB, Österbottens förbund
Mål: Det övergripande målet med projektet är att visa på nya småskaliga sätt att producera miljöanpassad energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi och på så sätt skapa nya marknader för dessa oftast små- och medelstora företag.
Finansiering i Euro:
Länsstyrelsen i Västernorrland: 239 000
Landstinget Västernorrland: 25 000
Kommunförbundet Västernorrland: 19 500
Härnösands Energi och Miljö AB: 5 500
Österbottens förbund: 140 000
Katternö: 60 000
Mittnordenkommittén: 10 000

Projekttid: 2012 01 01- 2014-06-30

Bottnia-Atlantica • Merinova