Länkar

Levererar du lösningar för  miljövänlig teknik och vill finnas med på denna sida?

Skicka ett mail till lena@balticenergy.se med dina uppgifter.

 

Frikyla
www.snowpower.se
www.ecoenergi.se
www.effektivkylning.se
www.nibe.se
www.kylpartnersyd.se
www.curant.se
www.managenergy.net       –  förnybar energi v-norrland PDF

Småskalig elproduktion
Svensk solenergi, Branschförening, www.svensksolenergi.se
Här hittar du allt som rör solenergi, regler, bidrag, leverantörer mm Solel,

Staffan Strindlund, Byvägen 27, Nyland, 0612-22571
Verksamhet: Solelanläggningar

Krister Andersson,  Örnsköldsvik, 0660-517 79,  www.energicentra.nu

Absolicon AB, Matrosgatan 5, Härnösand, 0611-55 70 00, www.absolicon.se
Verksamhet: Utvecklar, säljer och installerar solenergisystem

Rörmokarn i Sollefteå, Bangatan 4, Sollefteå, 0620-15015, www.rormokarnsolleftea.se
Verksamhet: Solvärme mm

Nordisk Bygg & Import AB, Ramsele, 0760-516080.
Verksamhet: Installation av solel, vindkraftverk och kylanläggningar

Triventus, Köpmangatan 22, Östersund, 010-4540748, www.triventus.com
Verksamhet: Vindkraft, biogas mm

Windon AB, Väderstad, 0144-301110, www.windon.se
Verksamhet: Vindkraft och solenergi
www.ecokraft.se

See Cooling AB, Saltsjöbaden, Jerry Zetterqvist 0709 920498,
Verksamhet: Kylning av data och telcomsiter
www.seecooling.com

Sol-El konsulterna Huddinge,  020-121002, info@solel.nu, www.solelkonsulterna.se

 

Visitors Centers

www.techvisits.se