Technical Visits

Välkommen in på www.techvisits.se för att läsa om våra
Visitors Center!

Nu är den nya webben klar där du hittar besöksmål med inriktning miljöteknik, energi & klimat.
Sammanställningen finns även i tryckt form. Är du intresserad av ett antal så kontakta Energikontoret Västernorrland

Lasse Brännström Mobil: 070-610 13 85 • e-post:lars.brannstrom@kfvn.se
Håkan Grundel Mobil: 070-226 91 66 • e-post: hakan.grundel@kfvn.se

123