Producera din egen el

Kom och få en total genomgång av hur du kan gå

tillväga för att själv producera den el du behöver!
Plats: Ramsele Konferens & Forskarcentrum
den 26 april 2014 kl 13:00 – Fri entré – Välkomna!

Arrangör: Energi- & klimatrådgivare projektet Baltic Energy och Nipakademin
Beskrivning: Du får en inblick i läget gällande den globala uppvärmningen. Vidare vilka alternativa metoder som är tillgängliga för mikroproduktion bl a solceller, vindkraft och vattenkraft. Vi går också igenom regelverket, vilket stöd man ev kan få och hur det fungerar om man vill sälja el till sitt elbolag. Föredraget vänder sig till villaägare, små-företagare och jordbrukare och är öppet för alla intresserade. Arrangemanget är ett sam-arbete mellan Energi- & klimatrådgivare projektet Baltic Energy och Nipakademin. Mer information hittar du på www.balticenergy.se Lars-Erik Persson, energi- och klimatråd-givare i Sollefteå och Kramfors går igenom olika metoder för att producera egen el, regelverk och stöd. Det finns även tid för frågor!

Besöksplatser:
Sundsvall/Timrå 20/3 2013 • Nordichallen 18.00
Örnsköldsvik 8/4 2013 • Stadshuset 18.30
Härnösand 9/4 2013 • Sambiblioteket 18.30
Sollefteå 10/4 2013 ° Hullsta Gård 18.30
Kramfors 11/4 2013 • Lärkan 18.30
Ånge 17/4 2013 • Folkets Hus
Ramsele 26/4 2013 • Ramsele Forskarcentrum