David Jonstad

 David Jonstad

David Jonstad

Resilient samhälle växer fram som motkraft

David Jonstads bok ”Kollaps – livet vid civilisationens slut” väckte en hel del uppmärksamhet när den kom ut förra året. Men något slutdatum för det moderna, oljeberoende samhället kunde han inte ge vid besöket på energimässan.
-Det är en ständigt återkommande fråga på mina föreläsningar: när kommer det att hända? berättade David Jonstad.
-Men det handlar snarare om att sakta anpassa sig till ett nytt normaltillstånd där vi inte längre kan skuldsätta oss ekonomiskt eller ekologiskt.
Den amerikanska författaren John Michael Greer har uttryckt det som att ”civilisationens fall är mer som att tumla ner för en backe än att falla ner för ett stup”.
David Jonstad, som är författare och journalist, menade att det kan vara svårt för gemene man att ta till sig en nyanserad framtidsbild av livet på jorden.
-Det är antingen som att man ska leva i en konstant framgångssaga enligt principen ”the sky is the limit” och där allt hela tiden blir bättre, eller den kompletta motsatsen att marken plötsligen öppnar sig och över en natt så lever vi i ruiner.
-Ingenting av detta har så mycket med verkligheten att göra. Det är istället en långsam process och vi kan redan idag se tecken på en omställningsrörelse bestående av lokala samhällen för produktion av energi och varor, i vissa fall även lokala valutor. Det är början till ett mera resilient samhälle som växer fram, dvs uthålligheten ökar i det lokala, småskaliga bruket av resurser.
David Jonstad gjorde en historisk tillbakablick med beskrivningar av tidigare uppgångar och fall som mayakulturen och romarriket. I båda fallen var misshushållning med naturresurser en viktig orsak.
-Vårt eget samhälle uppfyller samtliga kriterier som vi sett vid historiska systemkriser. Det handlar om att vår billiga energi sinar, att ekosystemet destabiliserats och en ekonomi som är uppbyggd på skulder.
David Jonstad gav ett exempel:
-Vårt moderna samhälle har dopats till tillväxt med hjälp av fossil energi – kol, olja och gas. USA:s energidepartement har slagit fast att olja är civilisationens livsnerv.
-Vad händer då när vi nu kan se ett växande gap mellan utbud och efterfrågan på olja? Jo, då förlitar man sig på att kompensera bristen med nya oljefält som man förväntas hitta. Det är ingen hållbar strategi.
David Jonsson punkterade också en del av myterna kring att kriser leder till krig och konflikter.
-Jag ser snarare exempel på att det lockar fram det goda hos människor. En vilja att hitta nya samarbetsformer och söka kreativa lösningar.

Fredrik Mårtensson