Lars Andrén

Lars Andrén

Lars Andrén

Minst tio procent solenergi senast 2030

 

Ombyggnation och renoveringar av fastigheter och inte minst miljonprogramsområden, det är den stora utmaningen för att få solenergin i Sverige att växa, menade Lars Andrén ordförande i Svensk solenergi, när han talade på Energimässan i Sollefteå.
-Vår solinstrålning är faktiskt fullt jämförbar med den i Tyskland och där växer solenergilösningar fram på bred front. Det är absolut realistiskt att minst tio procent av vårt totala behov av både värme och el ska komma från solenergi senast 2030, ansåg Lars Andrén.
För att ge perspektiv på solenergins potential nämnde han en del fakta:
• 10 minuters solinstrålning mot jorden motsvarar den globala energianvändningen under ett år.
• Det räcker att täcka en procent av Sveriges yta med solpaneler och en verkningsgrad på 30 procent för att klara hela vårt energibehov under ett år.
-Det är ingen tvekan om att solenergi är en oerhört underskattad resurs i en strävan efter att öka andelen förnybar energi – och särskilt då om man har lite högre ribba än Sverige har för närvarande där vi faktiskt nöjer oss med att behålla nuvarande andel förnybar energi, runt 50 procent.
-Jag vänder mig emot att prata i termer av energikris i Sverige. Möjligen kan vi prata om en effektproblematik med våra köldknäppar vintertid. Här krävs ett samlat systemtänkt där solenergi används som resurs under en stor del av året och att biobränslen och vattenkraft kan nyttjas under vintermånaderna, sade Lars Andrén.
Han visade på en rad smarta, lokala energilösningar där ny teknik för solceller används. I Gävle har exempelvis det kommunala bostadsbolaget monterat solceller på balkongräcken i ett nytt bostadsområde.
-Men man ska komma ihåg att nyproduktionen av fastigheter ligger på en ganska låg nivå i Sverige. Jag ser istället renoverings- och ombyggnadsprojekt som en stor möjlighet för solenergilösningar. Vi har bland annat stora miljonprogramsområden som behöver åtgärdas.
-Vi kan se en utveckling mot att solfångare och solceller blir naturliga och i vissa fall standardiserade byggelement. Det handlar om tak, förstås, men även om väggar och faktiskt också fönster som kan ta upp solenergi.
Även lantbruket har en viktig roll att spela, sade Lars Andrén, som också gav konkreta råd för fastighetsägare att tänka på. Exempelvis att undvika skuggning och att välja rätt teknik.
-Lantbruksfastigheter är oerhört intressanta. De har ofta gigantiska tak med rätt lutning och de är oskuggade vilket gör dem lämpliga för att kunna ta emot maximalt med solenergi.

Fredrik Mårtensson