Terratellus Group…

Christer Lindholm & Ulf Ställ

Christer Lindholm & Ulf Ställ

visade finska patent

Biogasreaktorn MR-120 har en spännande historia. Från starten som ett experimentprojekt i Småland för 30 år sedan, via att glömmas bort under ett antal år till att nu finnas på marknaden som något av en revolution på sitt område.
Christer Lindholm och Ulf Ställ från Terratellus Group fanns på plats under energimässan i Sollefteå för att berätta om MR-serien och även andra tekniklösningar inom förnybar energi som nu finns på marknaden.
-Ny teknik håller på att skapa helt andra förutsättningar för lokal rötning som är bra ur ett helhetsperspektiv för miljön. Transportbehovet minskar och olika anläggningar, från mindre lantbruk till lite större avfallshantering, kan närproducera olika former av energi för egen användning eller försäljning, sade Christer Lindholm.
-MR-serien bygger på en termofil rötprocess, med temperaturer mellan 50 och 60 grader, vilket ger en betydligt snabbare och samtidigt stabil rötprocess.
Konceptet är mobilt och därmed mycket flexibelt med en skalbar lösning.
Rötprocessen är densamma som för andra biogasreaktorer med fyra steg, men med termofil rötning kan rötprocessen förkortas till drygt en vecka.
MR-120 är en liggande reaktor i pluggformat med en reaktorvolym på 120 kubikmeter.  Den ger ungefär 90 procent utrötat substrat och klarar att röta drygt 4000 kubikmeter per år.
Christer Lindholm berättade även en del om andra tekniklösningar som kommer på marknaden med bland annat bergvärmeanläggningar som är mer effektiva och med ny, nedbrytbar köldbärarvätska.
Han puffade också lite extra för vatten som outnyttjad energiresurs som kommer att växa sig starkare i en framtid.
-Vårt arbete handlar till stor del om att hjälpa kunderna att hitta smarta helhetslösningar. Ett allmänt råd jag kan ge är att man inte behöver tänka stort för att det ska bli bra. Ofta ger enkla lösningar väldigt goda resultat, sade Christer Lindholm.

Fredrik Mårtensson