Maria Wetterstrand

Maria Wetterstrand

Maria Wetterstrand

 Enorm potential för förnybar energi i Sverige

Bryt det nationella traumat orsakat av folkomröstningen om kärnkraft för drygt 30 år sedan! Ta intryck av vad som händer i världen, och framför allt – ha en idé för framtiden! Det var några råd från Maria Wetterstrand under Baltic Energys energimässa i Sollefteå med förnybar energi som tema.
För två år sedan lämnade Maria Wetterstrand uppdragen som språkrör för Miljöpartiet och ledamot i riksdagen, men hon är fortfarande mycket aktiv i samhällsdebatten som ”grön debattör” och främst då i miljö- och energifrågor.
Under föredraget gav Maria Wetterstrand en nulägesbeskrivning inom både svensk och internationell energipolitik med särskilt fokus på den senaste fyraårsperioden.
-2009 fastslogs Sveriges gällande energipolitik, men idag är det helt andra tongångar i internationell debatt och samhällsplanering än för bara fyra år sedan.
-Vi kan idag se hur politiska system ställs om och inte bara inom EU och rikare länder. Även utvecklingsländer satsar på förnybar energi. Det märks runtom i Afrika, Asien och Sydamerika, sade Maria Wetterstrand.

Mest remarkabelt är kanske det minskade intresset för kärnkraft. Det är en dramatisk utveckling, menade Maria Wetterstrand. -Kärnkraftsolyckan i Japan har spelat stor roll för hur olika kärnkraftsländer resonerar, men det finns betydligt fler anledningar, även i ett land som USA stängs nu kärnkraftverk utifrån ekonomiska motiv. Kapital och kompetens lämnar den delen av energisektorn och söker sig till projekt för förnybar energi.
-Men här i Sverige är det som att hela energipolitiken blivit fastlåst i ett slags nationellt trauma efter folkomröstningen om kärnkraft. Vi behöver komma ur det och ha en idé om framtiden. Sveriges långtidsmål för andelen förnybar energi – 50 procent senast 2020 – är ett tecken på den idéfattigdom som råder inom energipolitiken, ansåg Maria Wetterstrand.
-Hur ser det ut idag? Jo, vår andel är 48 procent. Sverige har gjort sitt yttersta i förhandlingarna med EU för att slippa undan ambitioner på det här området och har lyckats med det! Det krävs heller inga åtgärder för att nå upp till 50 procent – det kommer marknaden att klara utan politisk styrning.
-Någon kanske argumenterar för att 48 procent är en hög andel, och visst, det stämmer! Men då måste man också väga in att Sverige gör av med extremt stora mängder el så vi kan inte känna oss nöjda med hur det ser ut idag.
Maria Wetterstrand argumenterade för att Sverige istället bör fokusera på vår potential för förnybar energi. -Den är enormt stor!
-Se på alla vindkraftslägen efter vår långa kust och vi är duktiga på biokraftvärme. Framför allt vindkraft och solenergi är outnyttjade energiresurser och där har vi mycket att lära av hur man jobbat i länder som Danmark och Tyskland.

Fredrik Mårtensson